File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 27, datë 28.2.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Kledja Shkëlqim Vishkulli”.