File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 27, datë 7.8.2023 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për organet e  qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.