File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 270, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qytetarit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kandidatit për deputet z. Bledi Çuçi”.