File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 271, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Shkodër, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Benet Beci, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.