File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 275, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Korçë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, zj. Ledina Alolli, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.