File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 277, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Lezhë, të propozuar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, z. Pashk Gjoni, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.