File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 279, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë për marrjen e masave të menjëhershme për anullimin e urdhërit nr. 219, datë 19.04.2021, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”.