File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 28, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjergji Atem Daja”.