File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 282, datë 23.04.2021 “Për miratimin e operatorëve të medias Deutsche Welle, Radio Televizionit Serb dhe SOOC Agency, Koha, klan Kosova, televizioni i Bosnjë Hercegovinës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.