File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 284, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Armando Subashi, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.