File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 286, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Fier, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Eriselda Çelaj, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.