File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 289, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Evisa Jorgo Demollari”.