File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 29, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dritan Emrush Salkurti”.