File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 29, datë 7.3.2024, “Për plotësimin e vakancës për ekspertë kontabël të licensuar (auditues ligjor), për auditimin e subjekteve zgjedhore “Partia Lëvizja e Legalitetit”, “Bashkimi Liberal Demokrat”, “Partia Kristian Demokrate” dhe “Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.