File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 290, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gani Bahri Zagani”.