File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 292, datë 5.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Tiranë, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike E Shqipërisë”, z. Roland Bejko, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.