File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 296, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 80, Qarku Gjirokastër”.