File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 298, datë 25.04.2021 “Për zëvëndësimin e fletëve të votimit të QV nr. 2394/1, të ZAZ nr. 47, Qarku Elbasan”.