File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 299, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.