File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 3, datë 9.1.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Progresiste “LZHK”, z. Laurin Fatmir Sana”.