File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 301, datë 5.4.2023 “Mbi procesin e verifikimit të kushteve të kandidimit për kryetarët e bashkive dhe listave shumemërore për këshillin bashkiak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.