File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 308, datë 11.4.2023, “Për emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 81, Bashkia Libohovë, KZAZ-së nr. 28, Bashkia Kamëz, të propozuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.