File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 31, datë 3.2.2023 “Për përcaktimin e elementëve të disa materialeve të logjistikës zgjedhore që përdoren në zgjedhje”.