File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 31, datë 9.4.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, z. Fatmir Gjon Vojvoda”.