File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 311, datë 12.4.2023 “Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 24 Mars – 30 Mars 2023”.