File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 317, datë 12.4.2023 “Për shpalljen e mozgjedhshmërisë të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim, Qarku Shkodër, z. Bardh Ali Spahia, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.