File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 317, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së, nr. 37, Qarku Tiranë”.