File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 319, datë 12.4.2023 “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Artur Xheke Bushi, kandidat për Kryetar Bashkie, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste”, për Bashkinë Krujë.”