File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 32, datë 16.12.2020 “Për Caktimin e Njësive Administrative ku do te krijohen Selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor Për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.