File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 326, datë 12.4.2023 “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Abedin Rasim Oruçi, kandidat për Kryetar Bashkie, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë”, për Bashkinë Kukës”.