File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 326, datë 28.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Tiranë”.