File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 328, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Artur Ismail Baku, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.