File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 33, datë 12.10.2023 “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.