File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 33, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve tëDhomës së Fshehtë që do të Përdoren në Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.