File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 337, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Edona Bilali, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.