File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 34, datë 16.12.2020 “Për miratimin e Specifikimeve të Lëndës së Posaçme për Tmbrimin e Zgjedhësve për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.