File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 347 datë 13.04.2023 “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të “Partia Socialiste e Shqipërisë”, qarku Elbasan, z. Shkëlqim Bullari”.