File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 35, datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Modelit dhe Specifikimeve të Vulave me Kod Sigurie, që do të përdoren për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.