File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 35, datë 30.03.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 38, datë 27.03.2023 të depozituar nga qendra ‘Qëndresa Qytetare’”.