File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 350 datë 13.04.2023 “Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të “Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim”, Partia Republikane Shqiptare (PR), z. Qani Hoxha”.