File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 354, datë 13.4.2023 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së kandiatëve për kryetar bashkie në fletën e votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.