File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 357, datë 14.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qyetarit. Z. Murat Shallari, për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Postës Shqiptare, dega Skrapar”.