File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 357, datë 15.4.2023 “Për lirimin dhe emërimin e sekretarëve dhe anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”,