File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 358, datë 17.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të Qëndresës Qytetare për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku”.