File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 359, datë 15.4.2023 “Për emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 35, Bashkia Tiranë, dhe anëtarit të KZAZ nr. 73, Bashkia Korçë, të propozuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”.