File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 36, datë 17.12.2020 “Për Miratimin e modelit dhe specifikimeve të Kutive të Votimit dhe Materialeve Zgjedhore për Zgjedhjet për Kuvend datë 25 Prill 2021”.