File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 36, datë 9.4.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet”, zj. Brunilda Abas Çami”.