File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 360, datë 15.4.2023 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie, Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”