File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 362, datë 15.4.2023, “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për anëtar në këshillat bashkiak në 60 bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.