File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 363, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Bledar Çuçi”.